Mensgericht ontwikkelen

Vergeer Planontwikkeling

Vergeer Planontwikkeling is een daadkrachtige ontwikkelaar met korte communicatielijnen. Vergeer Planontwikkeling is actief op het gebied van woningbouw, van starterswoningen tot luxe villa’s, en utiliteitsbouw als kleinschalige kantoor- en werkunits.

Onze specialiteit is integrale ontwikkeling; dit houdt in dat de inrichting van de openbare ruimte integraal bij de ontwikkeling wordt betrokken en harmonisch wordt ingepast in de omgeving of landschap. Uitgangspunt is mens- of klantgericht bouwen; de uiteindelijke bewoners of gebruikers staan centraal bij de ontwikkeling van onze plannen.

Vergeer Bouw

Vergeer Planontwikkeling bv en Vergeer Bouw bv zijn twee zelfstandig opererende bedrijven onder één dak. Daar waar mogelijk worden de krachten gebundeld en wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise. Een optimale combinatie van betrouwbare partners.