Inspiratie

Inspiratie

De wereld van projectontwikkeling is niet statisch; ons werk bestaat niet uit het telkens herhalen van hetzelfde kunstje. De dynamiek van ons werk zit hem al in het woord: ontwikkeling. Bij elk nieuw project laten we ons inspireren door externe factoren als bijvoorbeeld samenwerking, duurzaamheid en innovatie.

Samenwerking leidt tot de mooiste ideeën

In essentie willen wij als projectontwikkelaar betekenis geven aan de woonomgeving. Dat gaat verder dan het bouwen van prachtige huizen op mooie plekken. Creatieve samenwerkingen met mensen uit andere disciplines zijn voor ons een inspiratiebron om te komen tot de mooiste ideeën. Wanneer het ons lukt om daarmee een waardevolle bijdrage te leveren aan de woonomgeving en -beleving van mensen, heeft ons werk pas echt zin.

Duurzaamheid in product, proces en voor de maatschappij

Ons werk heeft impact op de woonomgeving en daarmee op het welzijn van bewoners. Wij kunnen en willen dan ook nooit voorbijgaan aan de duurzaamheid van hun directe leefomgeving. Onze betrokkenheid gaat verder dan de bouwkundige verduurzaming van huizen volgens wettelijk vastgestelde energieprestatienormen. Ook tijdens het bouwproces zijn we blijvend gespitst op het vermijden van verspilling. Bovendien beschouwen we het duurzaam inrichten van de woonomgeving als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Innovaties volgen we op de voet

Nieuwe vindingen en ontwikkelingen in onze branche volgen we op de voet. Zo zijn er de laatste jaren grote sprongen gemaakt om energiezuinige woningen te ontwikkelen, en prefab bouw zorgt ervoor dat de realisatie van onze plannen sneller en arbeidsvriendelijker wordt verricht dan ooit. Een grote vooruitgang in het traditionele bouwproces. Wij passen innovatieve vindingen uitsluitend toe als deze ook volledig uitontwikkeld zijn. Wij leveren immers geen prototypes maar altijd volwaardige bouwproducten.