Visie en missie

Als ontwikkelaars spreken wij bij Vergeer Planontwikkeling liever van mensgericht ontwikkelen dan van consumentgericht bouwen.

Als ontwikkelaars zien wij het juist als onze opdracht om architecten en landschapsinrichters erop te attenderen dat zij ontwerpen voor individuen met persoonlijke woon- of werkidealen.

Als ontwikkelaars willen wij met overheden niet alleen in gesprek zijn over wetten en voorschriften, maar ook in dialoog zijn over het realiseren van plannen die aansluiten bij de wensen van hun burgers met eigen opvattingen over hun buurt.

Als ontwikkelaars willen wij producten realiseren, die in bijzonderheid op geen enkele manier doen denken aan een massaconsumptieartikel.

Als ontwikkelaars is het onze belangrijkste taak en grootste uitdaging om toekomstige bewoners of gebruikers een woon- of werkplek te bieden die hen past als een maatgesneden kostuum, maar met het comfort van je favoriete spijkerbroek. “One size fits all” past in ons vak helemaal niemand.

Als ontwikkelaars zien wij grondige voorbereiding, vakmanschap, samenwerking met deskundige partijen en nauwkeurige planning als de basis om tot een perfect resultaat te komen. Met scherp oog voor detail blijven wij het complete project monitoren, en we leggen ons oor continu te luister om aan de wensen van de toekomstige bewoners of gebruikers tegemoet te komen.