PROJECT BEDRIJVENPARK RIJNHOEK
Bedrijvenpark te Bodegraven

Als participant in Ontwikkelingscombinatie Rijnhoek B.V. is Vergeer Planontwikkeling betrokken bij de ontwikkeling van het hoogwaardige bedrijvenpark Rijnhoek te Bodegraven

bedrijvenpark te Bodegraven

Bedrijvenpark Rijnhoek

Dit nieuwe bedrijventerrein in Bodegraven ligt op een zichtlocatie aan de Rijksweg N11, van Bodegraven naar Leiden, waardoor plaatsen zoals Amsterdam, Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht snel te bereiken zijn.

Goede bedrijfshuisvesting is van groot belang voor elke onderneming. Bedrijvenpark Rijnhoek draagt bij aan de kwalitatieve beleving van de entree van Bodegraven, er is geïnvesteerd in een optimale ruimtelijke opzet, waarbij de landschappelijke inpassing in één lijn is gebracht met functie en gebruik.

Totaal zal er zo’n 12 hectare bedrijvenpark worden gerealiseerd. Bedrijvenpark Rijnhoek biedt plaats aan diverse sectoren, en is met name bestemd voor bedrijven in de handel en nijverheid. Daarnaast zijn er in bedrijvenpark Rijnhoek mogelijkheden voor bedrijfsverzamelgebouwen om in de behoefte van bedrijven met een kleinere ruimtevraag te kunnen voorzien.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf contact met ons op, of bezoek de projectsite van bedrijvenpark Rijnhoek.

Status: In ontwikkeling
Projectwebsite: http://www.bedrijvenparkrijnhoek.n