Vergeer Planontwikkeling
Een daadkrachtige ontwikkelaar met korte communicatielijnen 

Vergeer Planontwikkeling is gevestigd in Reeuwijk, gelegen in het Groene Hart van Nederland. Vanuit deze prachtige waterrijke omgeving wordt inspiratie opgedaan voor de mooiste plannen;
Vergeer Planontwikkeling is actief op het gebied van woningbouw, van starterswoningen tot luxe villa’s, en utiliteitsbouw als kleinschalige kantoor- en werkunits.

Vergeer Planontwikkeling

Aandacht is zichtbaar

‘Aandacht is zichtbaar’  is alomvattend voor Vergeer Planontwikkeling. Van het prille begin worden de plannen binnen Vergeer Planontwikkeling met zorg en aandacht grootgebracht naar een volwassen eind, totdat het plan op eigen benen kan staan en met gerust hart kan uitvliegen in de markt. 

Oog voor duurzaamheid, detail en aandacht voor alle facetten maakt de stempel van Vergeer Planontwikkeling. Het gaat daarbij niet enkel om de opstallen, maar vooral ook het integraal betrekken van de openbare ruimte bij de ontwikkeling, waardoor het plan harmonisch wordt ingepast in de omgeving of het landschap. Dat is zichtbaar!

Vergeer planontwikkeling
Geschiedenis en samenwerking

Vergeer Planontwikkeling is geboren en getogen in Reeuwijk. Samen met Vergeer Bouw gehuisvest onder één dak, maar nadrukkelijk opererend als twee zelfstandige bedrijven zoeken we de samenwerking op daar waar “één en één drie” kan zijn. Bij ieder plan maken we een nauwkeurige afweging van de te betrekken partners, waarbij we als Vergeer Planontwikkeling vooral ook oog houden voor de onderlinge relatie tussen die verschillende partijen. Een plezierig en innovatief team dat goed gaat met elkaar werpt zijn vruchten af.

Samenwerking

Leidt tot de beste ideeen

Een goed team bestaat uit mensen die ongevraagd met elkaar samenwerken.

DUURZAAMHEID

In product en proces

Pas als je je wortels kent kan je groeien.

INNOVATIES

Volgen we op de voet

Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie. (S. Jobs)

Projecten

Bekijk hier een selectie uit onze projecten.

© Vergeer Planontwikkeling 2020 - Graphic Design: www.ontwerpbureau.com